Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
80
3
G
run
dfu
n
k
tio
ner
4
Ange med fyrvägsknappen (45) antal kopior och tryck sedan 
på fyrvägsknappen (
3).
Ramen flyttar till [Datum].
5
Ange med fyrvägsknappen (45
om datum ska fällas in (
O) eller ej 
(
P).
O
: Datum fälls in.
P
: Datum fälls inte in.
6
Tryck på 4-knappen.
DPOF-inställningarna sparas och kameran återgår till uppspelningsläge.
Beroende på skrivaren och skrivutrustningen på labbet kan bilderna eventuellt sakna 
inkopierat datum även om DPOF-inställningen gjorts.
Ange antalet kopior till [00] i steg 4 och tryck på 4-knappen för att annullera 
DPOF-inställningarna.
01
01
01
100-0046
100-0046
100-0046
Fn
OK
OK
OK
OK
Datum
Kopior
Kopior
Skriv ut alla
Skriv ut alla
Kopior
Skriv ut alla