Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
81
3
G
run
dfu
n
k
tio
ner
1
Tryck på {-knappen 
i uppspelningsläge.
Fn-menyn visas.
2
Tryck på fyrvägsknappen (2).
Bilden DPOF visas.
3
Tryck på {-knappen.
Bilden där du ställer in DPOF-inställningarna 
för alla bilder visas.
4
Använd fyrvägsknappen (45) för att välja antal kopior och om 
datum ska fällas in (
O) eller ej (P).
Hur du gör inställningarna beskrivs i steg 4 och 5 i “Skriva ut enstaka bilder” (s.80).
Inställningar för alla bilder
Fn
OK
Utg
Utgå
Utgå
00
Kopior
100-0046
100-0046
100-0046
Fn
OK
OK
OK
OK
Skriv ut alla
Skriv ut alla
Datum
Datum
Skriv ut alla
Datum
02
Kopior
OK
OK
OK
OK
Datum
Datum
DPOF Inst
DPOF Inställ.
ll.
för alla Bilder
r alla Bilder
Datum
DPOF Inställ.
för alla Bilder