Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
82
3
G
run
dfu
n
k
tio
ner
5
Tryck på 4-knappen.
DPOF-inställningarna för alla bilderna sparas och kameran återgår till 
uppspelningsstatus.
Antalet kopior specificerade i inställningarna för alla bilder, gäller för alla bilder. 
Kontrollera före utskrift att antalet är rätt.
Inställningar för enstaka bilder annulleras när inställningar görs för alla bilder.