Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
83
3
G
run
dfu
n
k
tio
ner
Utskrift med PictBridge
Med denna funktion kan bilder skrivas ut direkt från kameran utan att gå via dator 
(direktutskrift).
Koppla ihop kameran och den PictBridge-kompatibla skrivaren med medföljande USB-kabel 
(I-USB17) för att skriva ut direkt.
Efter anslutning till skrivaren, väljer du på kameran vilka bilder som ska skrivas ut, hur många 
kopior och om datum ska fällas in eller ej.
Direktutskrift utförs i nedanstående steg.
Ställ [Överföringsfunktion] (överföringsfunktion) på kameran på [PictBridge] (s.84)
Koppla kameran till skrivaren (s.85)
Ställ in utskriftsalternativ (s.79)
Skriv ut enstaka bilder (s.86)
Skriv ut alla bilder (s.88)
Skriv ut med DPOF-inställningar (s.90)
Koppla bort kameran från skrivaren (s.90)
• Nätadapter rekommenderas vid anslutning av kameran till en skrivare. Skrivaren 
fungerar ev. inte rätt och bilddata kan gå förlorade om batteriet laddas ur medan 
kameran är ansluten till skrivaren.
• Koppla inte bort USB-kabeln medan data överförs.
• Beroende på skrivartyp har eventuellt vissa inställningar (t.ex. utskriftsinställningar och 
DPOF-inställningar) ingen verkan.
• Utskriftsfel kan inträffa om du angett fler än 500 kopior.
• Du kan inte använda kameran för att välja ut flera bilder och skriva ut dem på ett papper. 
Gör inställningarna i skrivaren. Information för hur du gör detta finns i bruksanvisningen 
till skrivaren.
• Se bruksanvisningen för “PENTAX PHOTO Browser 2.1/PENTAX PHOTO Laboratory 
2.1” vid anslutning till dator.