Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
85
3
G
run
dfu
n
k
tio
ner
5
Välj [PictBridge] med 
fyrvägsknappen (
23).
6
Tryck på 4-knappen.
Inställningen ändras.
7
Tryck på 3-knappen.
1
Stäng av kameran.
2
Koppla ihop kameran och den PictBridge-kompatibla skrivaren 
med den USB-kabel som medföljer kameran.
PictBridge-logon visas på PictBridge-kompatibla skrivare.
Anslutning av kameran till skrivaren
PAL
P C
P C - F
Skärmljusstyrka
Inställning
Videoutgång
Överföringssätt
Auto Avstängning
Fil Numrering
Sensorrengöring
0
OK
OK
Återta
PictBridge