Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
86
3
G
run
dfu
n
k
tio
ner
3
Sätt på skrivaren.
4
När skrivarstarten är helt klar, slå 
på kameran.
Menyn PictBridge visas.
1
Välj [Skriv ut en] på PictBridge-
menyn med fyrvägsknappen 
(
23).
2
Tryck på 4-knappen.
Skriv ut en-skärmen visas.
3
Markera med fyrvägsknappen (45
den bild du vill skriva ut.
PictBridge-menyn visas inte om [Överföringsfunktion] är inställd på [PC] eller [PC-F].
Utskrift av enstaka bilder
Skriv ut en bild
Skriv ut alla
DPOF autoutskrift
OK
OK
OK
OK
Välj utskriftss
lj utskriftssätt
tt
Välj utskriftssätt
Skriv ut en bild
Skriv ut alla
DPOF autoutskrift
OK
OK
OK
OK
Välj utskriftss
lj utskriftssätt
tt
Välj utskriftssätt
Datum
Datum
1
OK
1
100-0046
100-0046
100-0046
Fn
Datum
Datum
Kopior
Kopior
Skriv
Skriv
Skriv ut bilden
Skriv ut bilden
Skriv ut bilden
Datum
Datum
Kopior
Skriv