Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
87
3
G
run
dfu
n
k
tio
ner
4
Välj antal kopior med fyrvägsknappen (23).
Man kan ange upp till 99 kopior.
5
Välj med {-knappen om datum ska fällas in (O) eller ej (P).
O
: Datum fälls in.
P
: Datum fälls inte in.
6
Tryck på 4-knappen.
Bilden där du bekräftar utskriftsinställningarna 
visas.
Fortsätt med steg 12 för att skriva ut bilderna 
med standardinställningarna.
Gå till steg 7 nedan om du vill ändra 
inställningarna.
7
Tryck på {-knappen.
Bilden där du kan ändra utskriftsinställningar 
visas.
8
Markera [Arkstorlek] och tryck på fyrvägsknappen (5).
Pappersformatbilden visas.
9
Välj papperformat med 
fyrvägsknappen (
2345).
Du kan bara välja ett format som skrivaren 
stödjer.
När pappersformatet är inställt på [Standard], 
skrivs bilderna ut enligt skrivarinställningarna.
Kvalitet
Papperstyp
Arkstorlek
Std.
Std.
Std.
Std.
Marginaler
Fn
Ändra Inst
ndra Inställning
llning
Skriv med denna
Skriv med denna
inst
inställning?
llning?
Ändra Inställning
Skriv med denna
inställning?
OK
Skriv
Skriv
Skriv
PictBridge
Arkstorlek
Std.
Std.
Papperstyp
Kvalitet
Std.
Marginaler
Std.
OK
OK
Återta
Arkstorlek
Std.
Minneskort
8 ” × 1 0 ”
A 4
A 3
Brev
11 ” × 1 7 ”
2 L
Vykort
4 ” × 6 ”
L
1 0 0 × 1 5 0
OK
OK
Återta