Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
7
Återställning.......................................................................................................... 171
Återställning av inspelning/uppspelning/inställning........................................ 171
Återställningen av anpassningsmeny ............................................................ 172
Tillägg
173
Standardinställningar........................................................................................... 174
Kamerafunktioner med olika objektivkombinationer ........................................ 178
Anmärkningar om [Användning av bländarring] ............................................... 180
Rengöring av CCD ................................................................................................ 181
Tillbehör................................................................................................................. 183
Felmeddelanden ................................................................................................... 186
Felsökning............................................................................................................. 188
Viktiga data............................................................................................................ 190
Specifikationer för fjärrkontroll F (tillval)......................................................... 192
Ordlista .................................................................................................................. 193
Index ...................................................................................................................... 198
GARANTI ............................................................................................................... 202