Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
88
3
G
run
dfu
n
k
tio
ner
10
Tryck på 4-knappen.
11
Upprepa stegen 8 till 10 [Papperstyp], [Kvalitet] och 
[Marginaler].
Skärmen för ändring av utskriftsinställningar visas efter varje inställning.
När pappersformatet är inställt på [Standard], skrivs bilderna ut enligt 
skrivarinställningarna.
Papperstyp med fler E stöder papper av högre kvalitet.
Kvalitet med fler E anger högre utskriftskvalitet.
12
Tryck på 4-knappen två gånger.
Alla bilder skrivs ut efter inställningarna.
Avbryt utskriften med 3-knappen.
1
Välj [Skriv ut alla] på PictBridge-
menyn med fyrvägsknappen 
(
23).
2
Tryck på 4-knappen.
Skärmen "Skriv ut alla bilder" visas.
3
Välj antal kopior och om datum 
ska fällas in eller ej och bekräfta 
sedan inställningarna.
Det antal kopior och den datuminställning du 
väljer gäller för alla bilderna.
Se “Utskrift av enstaka bilder” (s.86) för 
detaljer om hur inställningar görs.
Utskrift av alla bilder
OK
OK
OK
OK
Skriv ut en bild
Skriv ut alla
DPOF autoutskrift
Välj utskriftss
lj utskriftssätt
tt
Välj utskriftssätt
Datum
Datum
1
28
28
1
28
100-0046
100-0046
100-0046
Kopior
Kopior
Totalt
Totalt
Skriv ut alla bilder
Skriv ut alla bilder
Datum
Kopior
Totalt
Skriv ut alla bilder
OK
Fn
Datum
Datum
Skriv
Skriv
Datum
Skriv