Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
90
3
G
run
dfu
n
k
tio
ner
1
Välj [DPOF AUTOPRINT] på PictBridge-menyn med 
fyrvägsknappen (
23).
2
Tryck på 4-knappen.
Skärmen "Skriv ut med DPOF-inställningar" visas. 
Använd fyrvägsknappen (45) för att kontrollera 
bild- och utskriftsinställningarna. 
Utskriftsinställningarna görs med Fotolabb. (s.79)
3
Tryck på 4-knappen.
Bilden där du bekräftar utskriftsinställningarna visas.
4
Tryck på 4-knappen på utskriftsbekräftelsebilden.
Bilderna skrivs ut efter inställningarna.
Avbryt utskriften med 3-knappen.
Koppla bort kameran från skrivaren när utskrifterna är klara.
1
Koppla bort USB-kabeln från kameran.
2
Koppla bort USB-kabeln från skrivaren.
Utskrift av bilder med DPOF-inställningar
Koppla bort kameran från skrivaren
1
10
10
Datum
Datum
Totalt
Totalt
1
10
Kopior
Kopior
Skriv med DPOF inst.
Skriv med DPOF inst.
Datum
Totalt
Kopior
Skriv med DPOF inst.
OK
Skriv
Skriv
Skriv