Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
4
Menyreferens
Funktionerna för L knappar och menyer.
Användning av knappfunktionerna ................................................ 92
Användning av menyer  ................................................................... 96
Användning av Fn-menyn  ............................................................. 102
Användning av funktionsratten  .................................................... 104
När menyerna visas och när du använder Fn-menyn så visas alternativ som du inte kan välja 
i grått.