Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
92
4
Menyreferens
Användning av knappfunktionerna
Här förklaras funktionerna hos de knappar som används under fotografering.
Avtryckaren
Tryck för att ta bilder. (s.45)
Huvudströmbrytare
Används för att slå av/på strömmen (s.32) och för att bekräfta skärpedjupet 
(förhandsgranskning) (s.129).
Objektivspärr
Tryck för att frigöra objektivet. (s.38)
Fokuseringsväljare
Växla mellan autofokus (s.118) och manuell skärpeinställning (s.125).
Inspelning
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
4
1
2
1
2
3
4