Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
93
4
Menyreferens
Funktionsratt
Ändrar fotograferingsfunktion. (s.104)
K-knapp
Tryck för att fälla upp blixten. (s.49)
3-knapp
Visar menyn [A Inspelning] (s.98). Tryck sedan på fyrvägsknappen (5) för att visa 
menyerna [Q Uppspelning] (s.98), [H Inställning] (s.99) och [A Anpassning]. (s.100)
M-knapp
Tryck för att visas information på LCD-skärmen under fotografering. (s.17)
Q
-knapp
Växlar till uppspelningsläge. (s.63)
mc
-knapp
Tryck för att ställa in bländare och EV-kompensationsvärden. (s.136, s.141)
L-knapp
Sparar exponeringsinställningen före tagningen. (s.142)
Justerar exponeringsinställningen automatiskt i läge a (manuell). (s.140)
e-ratt
Ställer in slutartid, bländare och EV-kompensationsvärden.
(s.134, s.136, s.141)
4-knapp
Bekräftar den inställning du valde i menyn.
Fyrvägsknapp (2345)
Används för att flytta markören eller ändra alternativ i menyer och Fn-menyn.
{-knapp
Tryck för att visa Fn-menyn. Tryck på fyrvägsknappen (2345) för att bestämma 
nästa moment. (s.102)
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15