Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
94
4
Menyreferens
Här förklaras funktionerna hos de knappar som används under uppspelning.
Avtryckaren
Tryck för att växla inspelningsfunktion.
Huvudströmbrytare
Flytta för att slå på och av kameran (s.32)
3-knapp
Tryck för att visa menyn [Q Uppspelning] (s.98). Tryck sedan på fyrvägsknappen 
(45) för att visa menyerna [H Inställning] (s.99), [A Anpassning] (s.100) och 
[A Inspelning] (s.98).
i
-knapp
Tryck för att radera bilder. (s.73)
M-knapp
Tryck för att visas information på LCD-skärmen under fotografering. (s.18)
Q
-knapp
Tryck för att växla inspelningsfunktion.
Uppspelning
1
3
5
6
10
7
8
9
4
2
1
2
3
4
5
6