Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
95
4
Menyreferens
Z
-knapp
Tryck för att skydda bilder mot oavsiktlig radering. (s.77)
4-knapp
Bekräfta den inställning du valde i menyn eller uppspelningsskärmen.
Fyrvägsknapp (2345)
Används för att flytta markören eller ändra alternativ i menyer, Fn-meny och 
uppspelningsskärm.
{-knapp
Tryck för att visa Fn-menyn. Tryck på fyrvägsknappen (245) för att bestämma nästa 
moment. (s.102)
7
8
9
10