Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
97
4
Menyreferens
Välj ett menyalternativ och ställ in
Procedurer för inställning av kvalitetsnivå på menyn [A Inspelning] förklaras med ett 
exempel.
3
Välj ett alternativ med 
fyrvägsknappen (
23).
4
Tryck på fyrvägsknappen (5).
Tillgängliga alternativ för kvalitetsnivå visas.
Tryck på fyrvägsknappen (5) för att komma till 
rullgardinsmenyn, om sådan finns.
5
Välj en inställning med fyrvägsknappen (23).
6
Tryck på 4-knappen.
Kameran går tillbaka till menyskärmen. Ställ sedan in andra alternativ.
Tryck på 3-knappen för att gå tillbaka till in- eller uppspelningsläge.
Om kameran stängs av på fel sätt (t.ex. batterierna tas ut medan kameran är påslagen), 
sparas inställningarna inte även om man trycker på 3-knappen och stänger 
menyskärmen.
• Du kan bläddra mellan menyerna [A Inspelning], [Q Uppspelning], [H Inställningar] 
och [A Anpassad] när ingen rullgardinsmeny visas.
• Om du trycker på 3-knappen i fotograferingsläge så visas [A Inspelning]-menyn. 
Om du trycker på 3-knappen i uppspelningsläge så visas [Q Uppspelnings]-
menyn.
Utgå
Bildton
Inspelning
Antal Pixlar
Kvalitetsnivå
Färgmättnad
Skärpa
Kontrast
OK
OK
Återta
Bildton
Inspelning
Antal Pixlar
Kvalitetsnivå
Färgmättnad
Skärpa
Kontrast