Pentax ist dl Connection Guide (da)

Download
98
Ordliste
AdobeRGB
Dette farverum anbefales af Adobe Systems (USA) til professionelle print og oprettelse af 
dokumenter. Farverummets farvegengivelsesområde er større end med sRGB og dækker 
fuldt ud det påkrævede farvegengivelsesområde til udskrivning. Derfor mistes farvedata, 
som kun kan reproduceres på en printer, ikke i forbindelse med redigering på en computer. 
Bemærk, at hvis AdobeRGB anvendes sammen med ikke-understøttede programmer, 
kommer farverne til at virke blege.
CCD RAW-data
CCD står for Charge Coupled Device, som er en halvlederenhed, der konverterer optiske 
data til elektriske signaler. RAW-billeddata er rådata, som er optaget på baggrund af uddata 
fra CCD-enheden. Disse data kan overføres til en computer og omformes til billeddata med 
unikke indstillinger, såsom JPEG- og TIFF-formater, ved anvendelse af den medfølgende 
software.
CSV-format
Dette dataformat viser optagefelter på en liste og adskiller dem med et komma (,). 
Generelt angives tegnstrenge med dobbelte anførselstegn i CSV-format. Nogle programmer 
har funktioner til dataind- og udlæsning i CSV-format som en del af et flerfunktionsformat.
Exif-JPEG-format
Exif står for Exchangeable Image File Format (billedfilformat til udveksling). 
Dette billedfilformat er baseret på JPEG-billeddataformatet og gør det muligt at indlejre 
miniaturebilleder og billedegenskaber i dataene. Software, som ikke understøtter dette 
format, behandler billedet som et almindeligt JPEG-billede.
Exif-TIFF-format
Exif står for Exchangeable Image File Format (billedfilformat til udveksling). 
Dette billedfilformat er baseret på TIFF-billeddataformatet og gør det muligt at indlejre 
miniaturebilleder og billedegenskaber i dataene. Software, som ikke understøtter dette 
format, behandler billedet som et almindeligt TIFF-billede.
JPEG
Et billedkomprimeringsformat. Selv om billedkvaliteten forringes en smule, kan billeder 
komprimeres til en mindre fil end med TIFF og andre formater.
Rotation uden tab af billeddata
Fordi JPEG anvender uoprettelig komprimering (data går tabt under komprimeringen), 
forringes JPEG-billedernes kvalitet, når de dekomprimeres, roteres og derefter gemmes. 
Rotation uden tab af billeddata kan imidlertid anvendes til at rotere JPEG-billeder uden at 
komprimere dataene. Exif og andre data bevares. Billeder, som roteres med denne funktion, 
behandles som separate filer; det roterede billede vises, efter at billedfilen er gemt.