Pentax ist dl Connection Guide (da)

Download
13
Lagring af billeder på pc’en
Sådan gemmer du billeder, som du har taget med dit digitalkamera, på computeren.
I dette afsnit får du bl.a. vejledning i, hvordan du kan gemme dine billeder ved at forbinde 
kameraet og computeren med USB-kablet.
L
 er anvendt som eksempel her. Når du anvender w, er det ikke nødvendigt 
at indstille [Transfer Mode]. Gå til “Tilslutning af kameraet til pc’en” (s.14).
1
Tryk på 3-knappen på kameraet.
Optagemenuen [A Rec. Mode] eller visningsmenuen [Q Playback] vises.
2
Tryk på 4-vejs navigationsknappen (5) for at skifte til [H Set-up]-menuen.
3
Brug 4-vejs navigationsknappen (23) til at vælge [Transfer Mode].
4
Tryk på 4-vejs navigationsknappen (5).
Der vises en rullemenu.
5
Brug 4-vejs navigationsknappen (23) til 
at vælge [PC].
[Transfer Mode]-indstillingerne afhænger af det 
tilsluttede apparat.
Ved tilslutning af kameraet til en pc:
 [PC]
= USB 2.0 (USB-højhastighedskompatibel)
 [PC-F] = USB 1.1
Ved udskrivning på en printer:
 [PictBridge] (kun for kompatible printere)
Lagring af billeder ved at tilslutte kameraet til pc’en (Windows)
Indstil [Transfer Mode] på kameraet til [PC]
NTSC
P C
P C - F
Brightness Level
Set-up
Video Out
Transfer Mode
Auto Power Off
File #
Sensor Cleaning
0
OK
OK
Cancel
PictBridge