Pentax ist dl Connection Guide (da)

Download
14
6
Tryk på 4-knappen på kameraet.
1
Tænd for pc’en.
2
Sluk for kameraet, og fjern USB-kablet fra kameraet og pc’en.
Kontrollér, at et SD-hukommelseskort er indsat i kameraet.
3
Tænd for kameraet.
Kameraet genkendes som [Removable Disk] (Ikke-permanent disk/Flytbar disk) 
i [My Computer].
• Du må ikke slutte kameraet til pc’en, hvis [PictBridge] er valgt for [Transfer Mode].
• Hvis computerens USB-overførselshastighed er langsommere end kameraets, kan der opstå 
fejl ved overførsel af data. Hvis dette forekommer, indstilles overførselsfunktionen til [PC-F]. 
Hermed indstilles overførselshastigheden til USB 1.1-dataoverførselshastigheden, hvorved 
risikoen for fejl reduceres.
Tilslutning af kameraet til pc’en
• Hvis dialogboksen [Removable Disk Drive] vises i Windows XP, skal du vælge mappen [Open 
folder to view files using Windows Explorer] og klikke på [OK]. Vinduet i trin 3 på s. 15 vises.
• Hvis du bruger Windows XP, og hvis SD-hukommelseskortet har en navnemærkat, 
vises indholdet af denne i stedet for [Removable Disk]. For et nyt SD-hukommelseskort, 
der ikke er formateret i kameraet, vises muligvis producentens navn eller modelnummeret.