Pentax ist dl Connection Guide (da)

Download
15
Windows XP er anvendt som eksempel her.
1
Klik på [My Computer] via startmenuen.
2
Dobbeltklik på symbolet 
[Removable Disk].
3
Dobbeltklik på symbolet [DCIM].
Mappen [XXXPENTX] 
(XXX er et tal med tre cifre) vises.
Kamerabilledfilerne ligger i denne mappe.
4
Træk mappen [XXXPENTX] over i en 
placering efter eget valg såsom 
Skrivebordet eller i mappen 
[My Documents].
Kamerabillederne gemmes på pc’en som en 
selvstændig mappe.
Lagring af kamerabilleder på pc’en