Pentax ist dl Connection Guide (da)

Download
16
Windows XP
1
Dobbeltklik på symbolet  
[Safely 
Remove Hardware] på værktøjslinjen.
Skærmbilledet [Safely Remove Hardware] vises.
2
Kontrollér, at [USB Mass Storage Device] 
er valgt, og klik derefter på [Stop].
Skærmbilledet Stop a Hardware device vises.
3
Klik på [USB Mass Storage Device], 
og klik derefter på [OK].
Der vises en meddelelse, som angiver, 
at det er sikkert at fjerne hardwaren.
4
Klik på [OK].
5
Sluk for kameraet, og fjern USB-kablet 
fra computeren og kameraet.
Frakobling af kameraet fra pc’en