Pentax ist dl Connection Guide (da)

Download
Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX.
Dette er brugervejledningen til billedbehandlingsprogrammerne ”PENTAX PHOTO 
Browser 2,1” og ”PENTAX PHOTO Laboratory 2,1” til Windows eller mac. 
Programmerne er udviklet for at sikre, at du får mest muligt ud af de billeder, du har 
taget med dit Pentax-digitalkamera. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du 
bruger kameraet, ”PENTAX PHOTO Browser 2,1” eller ”PENTAX PHOTO Laboratory 
2,1”, så du får størst muligt udbytte af kameraet.
Gem vejledningen til kameraet og denne vejledning, så du altid har dem til rådighed, 
når du senere får brug for den.
Ophavsret
Billeder, der tages med dette kamera til andet formål end personlig brug, må ikke anvendes 
uden tilladelse som anført i gældende lov om ophavsret. Vær venligst opmærksom på, at der 
er tilfælde, hvor der gælder begrænsninger for fotografering selv til personlig brug i 
forbindelse med demonstrationer, forestillinger eller udstillede genstande. Billeder, der tages 
med henblik på at opnå ophavsret, må endvidere ikke anvendes uden for rammerne af en 
sådan ophavsret som beskrevet i gældende lov om ophavsret. Derfor bør man også i denne 
sammenhæng være opmærksom på begrænsninger i brugen af billeder.
Varemærker
• PENTAX og smc PENTAX er varemærker tilhørende PENTAX Corporation.
• PENTAX PHOTO Browser, PENTAX PHOTO Laboratory og PENTAX REMOTE Assistant 
er registrerede varemærker tilhørende PENTAX Corporation.
• SD-logoet 
 er et varemærke.
• Alle øvrige varemærker eller produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker 
tilhørende deres respektive ejere.
PictBridge
Ved hjælp af den fælles standard PictBridge kan brugeren slutte digitalkameraet til printeren 
og udskrive billeder direkte. Du kan let og ukompliceret udskrive billeder direkte fra kameraet.
Ansvarsfraskrivelse
• PENTAX kan ikke holdes ansvarlig for tab som følge af direkte eller indirekte anvendelse 
af denne software eller afledte tab, mistede data, programmer eller anden immateriel 
ejendom, tab af fortjeneste eller forventet fortjeneste eller tvister med tredjemand som 
følge af anvendelse af denne software.
• Denne softwares specifikationer er anført med forbehold for ændringer uden varsel.
 
Forklaringen på de symboler, der anvendes i brugervejledning, er som følger:
Skærmbillederne i denne vejledning kan afvige fra andre skærmbilleder, afhængigt 
af den type computer der anvendes.
Angiver nyttige oplysninger.
Angiver advarsler og bemærkninger vedrørende funktionen.