Pentax ist dl Connection Guide (da)

Download
18
L
 er anvendt som eksempel her. Når du anvender w, er det ikke nødvendigt 
at indstille [Transfer Mode]. Gå til “Tilslutning af kameraet til en Mac” (s.19).
1
Tryk på 3-knappen på kameraet.
Optagemenuen [A Rec. Mode] eller visningsmenuen [Q Playback] vises.
2
Tryk på 4-vejs navigationsknappen (5) for at skifte til [H Set-up]-menuen.
3
Brug 4-vejs navigationsknappen (23) til at vælge [Transfer Mode].
4
Tryk på 4-vejs navigationsknappen (5).
Der vises en rullemenu.
5
Brug 4-vejs navigationsknappen (23) til 
at vælge [PC].
[Transfer Mode]-indstillingerne afhænger af det 
tilsluttede apparat.
Ved tilslutning af kameraet til en pc:
 [PC]
= USB 2.0 (USB-højhastighedskompatibel)
 [PC-F] = USB 1.1
Ved udskrivning på en printer:
 [PictBridge] (kun for kompatible printere)
6
Tryk på 4-knappen på kameraet.
Lagring af billeder ved at tilslutte kameraet til mac’en (Macintosh)
Indstilling af USB-tilslutningsfunktionen til [PC]
• Du må ikke slutte kameraet til pc’en, hvis [PictBridge] er valgt for [Transfer Mode].
• Hvis computerens USB-overførselshastighed er langsommere end kameraets, kan der opstå 
fejl ved overførsel af data. Hvis dette forekommer, indstilles overførselsfunktionen til [PC-F]. 
Hermed indstilles overførselshastigheden til USB 1.1-dataoverførselshastigheden, 
hvorved risikoen for fejl reduceres.
NTSC
P C
P C - F
Brightness Level
Set-up
Video Out
Transfer Mode
Auto Power Off
File #
Sensor Cleaning
0
OK
OK
Cancel
PictBridge