Pentax ist dl Connection Guide (da)

Download
19
1
Tænd for mac’en.
2
Sluk for kameraet, og fjern USB-kablet fra kameraet og mac’en.
Kontrollér, at et SD-hukommelseskort er indsat i kameraet.
3
Tænd for kameraet.
Dit kamera genkendes på skrivebordet som [NO_NAME (eller SD-hukommelseskortets 
navnemærke, hvis et sådant er registreret)].
Du kan ændre mappenavnet.
Når iPHOTO-skærmbilledet vises, skal det lukkes.
Tilslutning af kameraet til en Mac
For Mac OS 9.0 genkendes det som [Untitled (eller SD-hukommelseskortets navnemærke, 
hvis et sådant er registreret)].