Pentax ist dl Connection Guide (da)

Download
21
4
Træk mappen [XXXPENTX] over i en 
mappe efter eget valg såsom mappen 
[Macintosh HD].
Kamerabillederne gemmes i mappen 
[Macintosh HD] som en selvstændig mappe.
1
Træk [NO_NAME 
(eller SD-hukommelseskortets 
navnemærke)] fra Skrivebordet over i 
papirkurven.
2
Sluk for kameraet, og fjern USB-kablet fra kameraet og mac’en.
Anvend en kortlæser eller en kortadapter til at sende billedfiler direkte til computeren fra et 
hukommelseskort med gemte billeder uden at forbinde kameraet og computeren ved hjælp 
af et USB-kabel.
Yderligere oplysninger findes i brugervejledningen til computeren eller kortlæseren.
Frakobling af kameraet fra mac’en
Andre metoder til lagring af billeder