Pentax ist dl Connection Guide (da)

Download
22
PENTAX PHOTO Browser 2.1
Dette afsnit indeholder en beskrivelse af, hvordan PENTAX PHOTO Browser 2.1 åbnes og 
lukkes, hvordan PENTAX PHOTO Browser 2.1-vinduet vises, samt programmets 
forskellige funktioner.
1
Vælg Start-menuen på Skrivebordet.
2
Vælg [PENTAX PHOTO Browser] i 
[PENTAX Digital Camera Utility] i 
programmenuen.
PENTAX PHOTO Browser 2.1 åbnes, og 
PENTAX PHOTO Browser 2.1-vinduet vises.
 
Lukning af PENTAX PHOTO Browser 2.1
Vælg [Exit] i menuen [File].
Åbning af PENTAX PHOTO Browser 2.1
Windows