Pentax ist dl Connection Guide (da)

Download
24
I dette afsnit forklares brugen af PENTAX PHOTO Browser 2.1-vinduet samt de tilhørende 
navne og funktioner.
Hver rude kan højde- og breddejusteres. Træk eller dobbeltklik på adresselinjen, 
mappetræruden, billeddataruden eller Preview-ruden for at fjerne dem fra browservinduet og 
flytte dem til en anden placering. Du kan også klikke 
 i øverste højre hjørne af hver rude 
for at lukke den. (På mac’en skal du klikke på en rude eller trække i kanten for at fjerne den).
Klik på 
 (standardplacering) for at genindstille vinduet til standardplaceringen.
Om PENTAX PHOTO Browser 2.1-vinduet
Værktøjslinje
Menulinje
Preview-rude
Miniaturebilledrude
Billeddatarude
Mappestrukturrude
Adresselinje
Statuslinje