Pentax ist dl Connection Guide (da)

Download
25
 
Adresselinje
Adressen på den aktuelt viste mappe vises her.
Dobbeltklik på adresselinjen for at fjerne den fra browservinduet og flytte den til en anden 
position. (På mac’en skal du klikke på adresselinjen eller trække i kanten for at fjerne den.)
 
Mappestrukturrude
Her vises computerens interne data i en træstruktur. Her kan du vælge den mappe, 
som indeholder de gemte billedfiler.
I mappetræruden håndteres endvidere oprettelse af nye mapper, sletning af mapper og 
flytning/kopiering af mapper.
Dobbeltklik på eller træk i den øverste linje for at fjerne den fra browservinduet og flytte den 
til en anden position. (På mac’en skal du klikke på mappetræruden eller trække i kanten for 
at fjerne den).
 
Miniaturebilledrude
De filer i mappen, som vælges i mappetræruden, vises her. Du kan vælge mellem fem 
forskellige visningsmetoder. Når et miniaturebillede vælges i miniaturebilledruden, 
vises billedet i Preview-ruden, og billeddataene vises i billeddataruden.
 
Preview-rude
Et billede, som vælges i miniaturebilledruden, vises i denne rude.
Dobbeltklik på den øverste linje for at fjerne Preview-ruden fra browservinduet og flytte den 
til en anden position. (På mac’en skal du klikke på Preview-ruden eller trække i kanten for at 
fjerne den.)
 
Billeddatarude
Her vises billeddataene for det billede, der er valgt i miniaturebilledruden.
Dobbeltklik på den øverste linje for at fjerne billeddataruden fra browservinduet og flytte den 
til en anden position. (På mac’en skal du klikke på billeddataruden eller trække i kanten for 
at fjerne den.)
Anbring markøren over en celledelelinje øverst i ruden og træk i den for at ændre dens 
størrelse. (På mac’en skal du trække ved den ønskede position for at ændre cellens 
størrelse.)
Følgende elementer vises:
Data
Indholdsfortegnelse
Eksempel
Lens name
Viser objektivtypen
smc PENTAX-
FA 50mm F1.4
Focal length
Brændvidde under optagelse (i mm)
50mm
Shutter speed
Lukkertid under optagelse(i sekunder)
1/250 sek.
Aperture
Blændeværdi under optagelse
F8.0
Capture mode
Optagefunktion under optagelse
Auto Picture (normal)
Metering mode 
Lysmålerfunktion under optagelse
Multisegment lysmåling
White balance
Hvidbalancefunktion
Automatisk
Color temperature
Farvetemperatur (enheder: Kelvin) 
*1
-----
Fine tune A-B
Finindstilling – ravgul - blå 
*1
-----
Fine tune M-G
Finindstilling – magenta - grøn 
*1
-----
Sensitivity
ISO-følsomhed under optagelse
200
Recorded pixels
Antal optagepixel
3008×2000
Quality
Optagekvalitet
Bedre
Exposure compensation
Eksponeringskorrektion
0.0
Autofocus mode
Autofokusfunktion under optagelse
Single AF-funktion
Autofocus area mode 
Autofokusområdefunktion under optagelse
Automatisk