Pentax ist dl Connection Guide (da)

Download
26
*1: Behandlingsdetaljer vises ved anvendelse af PENTAX PHOTO Laboratory 2.1.
*2: Oplysninger om kameraets firmware vises for optagne billeder.
 
Statuslinje
Status for PENTAX PHOTO Browser 2.1 vises.
Følgende elementer vises:
• Antallet af objekter i den valgte mappe, den samlede mappestørrelse (ikke inkl. undermapper) 
eller antallet af objekter og samlet størrelse 
• Ledig diskplads for det valgte drev
• Status for indlæsning af miniaturebilleder
• Identifikation af lokal disk, ikke-permanent disk og netværk
Color space
Farverumsfunktion
sRGB
Photo finish
Fotofinishindstillinger
Lys
Saturation
Mætningsindstillinger
0
Sharpness
Skarphedsindstillinger
0
Contrast
Kontrastindstillinger
0
Drive mode
Motorfunktionsindstillinger under optagelse
Enkeltbilledoptagelse
Flash mode
Flashfunktionsindstillinger under optagelse
Flash slukket
Bracket
Bracket-indstillinger under optagelse
Off (fra)
Multi-exposure
Multieksponeringsindstillinger under optagelse
Off (fra)
Firmware/Software version  Softwareversion, da billederne sidst blev gemt 
*2
*ist DS Ver. 1.00
Shooting date/time
Dato og klokkeslæt for optagelsen
2005/06/25
10:00:00
Camera model
Camera model (Kameramodel)
PENTAX *ist DL
Data
Indholdsfortegnelse
Eksempel