Pentax ist dl Connection Guide (da)

Download
27
Udfører eller angiver diverse indstillinger for PENTAX PHOTO Browser 2.1.
På mac’en vises menulinjen øverst på Skrivebordet.
Menulinje
Menuen File
Create New Folder
Opretter en ny mappe på den angivne placering i mappetræruden. 
(s.73)
Open
Åbner den valgte mappe. For et billede, der er valgt i 
miniaturebilledruden, vises billedet i et nyt hovedbilledvindue.
Rename
Ændrer navnet på den valgte fil eller mappe. (s.71)
Rename All
Ændrer navnene på alle valgte filer. (s.72)
Page Setup
Indstiller printerfunktionerne såsom margener, 
sideoverskrifter/bundtekster og antal kopier. (s.57)
Print
Udskriver den valgte billedfil. (s.52)
Properties
Den valgte fil eller mappes egenskaber vises. (s.74)
Exit 
Lukker PENTAX PHOTO Browser 2.1.
(på mac’en skal du vælge [Quit PENTAX PHOTO Browser].)
Menuen Edit
Undo
Annullerer den sidste filhandling.
Cut
Forbereder den valgte fil eller mappe til at blive flyttet til en anden 
placering. (s.67)
Copy
Den valgte fil eller mappe kopieres. (s.67)
Paste
Den kopierede fil eller mappe kopieres ind i den valgte mappe. (s.67)
Delete
Sletter den valgte mappe eller det valgte billede. Når en mappe 
slettes, slettes også alle filer i den pågældende mappe. (s.70)
Check Selected Image
Den valgte fil markeres.
Uncheck Selected Image
Markeringen af den valgte fil fjernes.
Uncheck All
Markeringen fjernes fra alle billeder.
Select All 
Alle filer i den aktuelt åbne mappe markeres.
Invert Selection
Markeringen af alle valgte filer i den aktuelt åbne mappe fjernes, 
og alle ikke-valgte filer i den aktuelt åbne mappe markeres.