Pentax ist dl Connection Guide (da)

Download
28
Menuen View
Tool Bar
Viser eller skjuler værktøjslinjen.
Folder Tree
Viser eller skjuler mappetræruden.
Preview
Viser eller skjuler Preview-ruden.
Address Bar
Viser eller skjuler adresselinjen.
Status Bar
Viser eller skjuler statuslinjen.
Image Data
Viser eller skjuler billeddataruden.
Default Position
Returnerer den enkelte rude til standardplaceringen.
Filter
Angiver den filtype, som vises i miniaturebilledruden. 
Fjern markeringen fra de elementer, du ikke vil have vist. 
Vælg mellem følgende fire elementer:
PENTAX-billede
: Billeder, som du har taget med dit 
PENTAX-kamera
Andet billede
: Andre billeder end dem, du har taget med dit 
PENTAX-kamera 
(JPEG, TIFF, BMP, PNG, PICT)
Mappe
: Mapper
Andre
: Filer, som ikke er kompatible med PENTAX 
PHOTO Browser 2.1
Sort by
Angiver den rækkefølge, i hvilken objekter vises i 
miniaturebilledruden (i stigende eller faldende rækkefølge).
Du kan vælge mellem File Name, File Size, File Date/Time, 
File Type, Shooting Date/Time, Image Size og Lens Name.
Thumbnail Caption
Indstiller teksten til de objekter, som vises i miniaturebilledruden. 
File Name, File Date og File Time vises som standard.
Thumbnail (Smallest)
Det mindste miniaturebillede vises i miniaturebilledruden.
Thumbnail (Small)
Et lille miniaturebillede vises i miniaturebilledruden.
Thumbnail (Medium)
Et mellemstort miniaturebillede vises i miniaturebilledruden.
Thumbnail (Large)
Et stort miniaturebillede vises i miniaturebilledruden.
Details 
Billeddetaljer vises i miniaturebilledruden uden et billede.
Move
Vælg [Back] for at vende tilbage til et tidligere åbnet mappe, 
[Forward] for at gå én mappe frem og [Up] for at flytte gå én mappe 
op i mappebibliotekstræet.
Slideshow
Valgte eller markerede billeder vises i rækkefølge. (s.49)