Pentax ist dl Connection Guide (da)

Download
29
*1: PENTAX REMOTE Assistant følger ikke med cd’en (S-SW34). 
Den seneste version kan downloades fra PENTAX-webstedet.
Denne menufunktion kan anvendes, hvis PENTAX REMOTE Assistant allerede 
er installeret.
Værktøjsmenu
Save Image Data List
Brug afkrydsningsfelterne til at gemme billeddata fra flere forskellige 
mapper i én CSV-formatfil. Hvis ingen billeder er valgt eller markeret, 
gemmes alle billeddata i den aktuelle mappe. (s.48)
PENTAX PHOTO Laboratory
Starter PENTAX PHOTO Laboratory 2.1. Angiv de relevante 
billedfiler i miniaturebilledruden i PENTAX PHOTO Browser 2.1. 
(s.76)
PENTAX REMOTE Assistant
*1
Starter PENTAX REMOTE Assistant.
PENTAX REMOTE Assistant kan anvendes ved at installere den i 
den samme mappe som PENTAX PHOTO Browser 2.1 og anvende 
den sammen med w.
Options
Angiver diverse indstillinger for PENTAX PHOTO Browser 2.1. 
(s.60)
Hjælpmenu
Help Topics
Viser hjælp-indholdet for PENTAX PHOTO Browser 2.1.
Index
Viser hjælpindekssøgningen for PENTAX PHOTO Browser 2.1. 
(Denne kommando kan ikke anvendes på mac’en.)
What’s This?
Viser pop-up-tip, når der klikkes på et symbol eller en 
kommandoknap.
About PHOTO Browser
Viser versionsoplysninger om PENTAX PHOTO Browser 2.1. 
(På mac’en skal du vælge [About PENTAX PHOTO Browser] på 
menuen [PENTAX PHOTO Browser].)