Pentax ist dl Connection Guide (da)

Download
30
Hyppigt anvendte funktioner er vist som knapper på værktøjslinjen. 
Du kan let aktivere disse funktioner via værktøjslinjen.
Dobbeltklik på værktøjslinjen for at fjerne den fra browservinduet og flytte den til en 
anden position.
Tool Bar (Værktøjslinje)
Nummer
Symbol (knap)
Funktion
1
Back 
Åbner den sidst åbnede mappe.
2
Forward
Åbner den mappe, som var åben, før der blev trykket på 
[Back]-knappen.
3
Up
Går én mappe op i bibliotekstræet.
4
Rename All
Ændrer navnene på alle valgte filer. (s.72)
5
Print
Udskriver den valgte billedfil. (s.52)
6
Undo
Annullerer den sidste filhandling.
7
Cut
Forbereder den valgte fil eller mappe til at blive flyttet til en 
anden placering. (s.67)
8
Copy
Den valgte fil eller mappe kopieres. (s.67)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25