Pentax ist dl Connection Guide (da)

Download
31
9
Paste
Den kopierede fil eller mappe kopieres ind i den valgte mappe. 
(s.67)
10
Delete
Den valgte fil eller mappe slettes. (s.70)
11
View Image
Den valgte billedfil vises i hovedbilledvisningsvinduet. (s.38)
12
Filter
Klik på   for at vælge den filtype, som vises i 
miniaturebilledruden. Fjern markeringen fra de elementer, du 
ikke vil have vist. Vælg mellem følgende fire elementer:
PENTAX-billede
: Billeder, som du har taget med dit 
PENTAX-kamera
Andet billede
: Andre billeder end dem, du har taget 
med dit PENTAX-kamera (JPEG, TIFF, 
BMP, PNG, PICT)
Mappe
: Mapper
Andre
: Filer, som ikke er kompatible med 
PENTAX PHOTO Browser 2.1
13
Sort by
Klik på   for at vælge den sorteringsnøgle og 
stigende/faldende rækkefølge på rullemenuen. 
Miniaturebilleder sorteres i henhold til den valgte rækkefølge.
14
Thumbnail (Smallest)
Det mindste miniaturebillede vises i miniaturebilledruden. (s.38)
15
Thumbnail (Small)
Et lille miniaturebillede vises i miniaturebilledruden. (s.38)
16
Thumbnail (Medium) 
Et mellemstort miniaturebillede vises i miniaturebilledruden. 
(s.38)
17
Thumbnail (Large)
Et stort miniaturebillede vises i miniaturebilledruden. (s.38)
18
Details
Billeddetaljer vises i miniaturebilledruden uden et billede.
19
Default Position 
Vindueslayoutet vender tilbage til standardindstillingerne for 
PENTAX PHOTO Browser 2.1.
Nummer
Symbol (knap)
Funktion