Pentax ist dl Connection Guide (da)

Download
32
20
Slideshow (diasshow)
Valgte eller markerede billeder vises i rækkefølge. (s.49)
21
Save Image Data List
Gemmer yderligere oplysninger for alle angivne billedfiler, 
der er kompatible med PENTAX PHOTO Browser 2.1, 
i én CSV-formatfil. (s.48)
22
PENTAX PHOTO 
Laboratory
Starter PENTAX PHOTO Laboratory 2.1. Angiv de relevante 
billedfiler i miniaturebilledruden i PENTAX PHOTO Browser 2.1. 
(s.76)
23
PENTAX REMOTE 
Assistant
Starter PENTAX REMOTE Assistant.
PENTAX REMOTE Assistant kan anvendes ved at installere 
den i den samme mappe som PENTAX PHOTO Browser 2.1 og 
anvende den sammen med w.
24
Options
Angiver diverse indstillinger for PENTAX PHOTO Browser 2.1. 
(s.60)
25
Help
Viser hjælp-indholdet for PENTAX PHOTO Browser 2.1.
Nummer
Symbol (knap)
Funktion