Pentax ist dl Connection Guide (da)

Download
33
 
Menulinje
Udfører eller angiver diverse indstillinger for hovedbilledvinduet.
Hovedbilledvindue
Menuen File
View Browser
Viser browserskærmbilledet.
Open
Åbner dialogboksen [Open], hvor du kan vælge den fil, du vil åbne. 
Hvis der er vist et flueben ved siden af ”Open in new window”, 
åbnes et hovedbilledvindue, og det valgte billede vises, når en fil 
vælges, og der klikkes på [Open]. (s.38)
Save as
Gemmer det viste billede i formatet JPEG, TIFF, BMP, PNG eller 
PICT. (s.45)
Page Setup
Indstiller sideopsætningsoplysningerne til udskrivning af det 
valgte billede. (s.57)
Print
Udskriver det aktuelle billede. (s.52)
Properties
Billedfildataene vises. (s.44)
Close
Lukker hovedbilledvinduet.
Menulinje
Værktøjslinje
Billedvisningsområde
Billeddatarude