Pentax ist dl Connection Guide (da)

Download
34
Menuen View
Tool Bar
Viser eller skjuler værktøjslinjen.
Image Data
Viser eller skjuler billeddataruden.
Previous Image
Det forrige billede vises, når der er flere billeder i hovedbilledvinduet. 
Denne knap kan ikke vælges, hvis der ikke er nogen billeder at vise.
Next Image
Det næste billede vises, når der er flere billeder i hovedbilledvinduet. 
Denne knap kan ikke vælges, hvis der ikke er nogen billeder at vise.
Slideshow
Valgte eller markerede billeder vises i rækkefølge. (s.49)
Fit to Window
Denne funktion tilpasser billedet efter vinduesstørrelsen. (s.42)
Enlarge
Fordobler visningen af det billede, som vises i billedvisningsområdet.
Den maksimale visningsforstørrelse er x 4. (s.42)
Reduce
Reducerer visningen af det billede, som vises i 
billedvisningsområdet, med 50 %.
Den mindste visningsforstørrelse er 1/16. (s.42)
Life size
Indstiller visningen af det billede, som vises i billedvisningsområdet, 
til 1:1. (s.42)
Rotate View 
(Counterclockwise 90°)
Billedet roteres 90° mod uret. Dette påvirker ikke billeddataene.
Rotate View
(Clockwise 90°)
Billedet roteres 90° med uret. Dette påvirker ikke billeddataene.
Arrange Windows
Arrangerer flere hovedbilledvinduer.