Pentax ist dl Connection Guide (da)

Download
35
 
Værktøjslinje
Hyppigt anvendte funktioner er vist som knapper på værktøjslinjen. 
Du kan let aktivere disse funktioner via værktøjslinjen.
Fjern markeringen ved siden af [Tool Bar] på menuen [View] for at skjule værktøjslinjen.
Værktøjsmenu
Auto Image Fix
Justerer automatisk billedets lysstyrke, kontrast og farvetone. 
Vælg mellem indstillingerne Strong eller Slight.
Rotate Image
Billeddataene roteres. Ukomprimerede billeder roteres i deres 
aktuelle tilstand. Ved udførelse af rotation uden tab af billeddata af 
et ukomprimeret JPEG-billede åbnes dialogboksen [Save File], 
før billedet vises. (s.46)
Options
Angiver diverse indstillinger for PENTAX PHOTO Browser 2.1. 
(s.60)
Hjælpmenu
Help Topics
Viser hjælp-indholdet for PENTAX PHOTO Browser 2.1.
Index
Viser hjælpindekssøgningen for PENTAX PHOTO Browser 2.1. 
(Denne kommando kan ikke anvendes på mac’en.)
What’s This?
Viser pop-up-tip, når der klikkes på et symbol eller en kommandoknap.
About PHOTO Browser
Viser versionsoplysninger om PENTAX PHOTO Browser 2.1. 
(På mac’en skal du vælge [About PENTAX PHOTO Browser] på 
menuen [PENTAX PHOTO Browser].)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
13
19