Pentax ist dl Connection Guide (da)

Download
36
Nummer
Symbol (knap)
Funktion
1
View Browser
Viser browserskærmbilledet.
2
Open
Åbner dialogboksen [Open], hvor du kan vælge den fil, 
du vil åbne. Hvis der er vist et flueben ved siden af ”Open in 
new window”, åbnes et hovedbilledvindue, og det valgte 
billede vises, når en fil vælges, og der klikkes på [Open].
3
Save as
Gemmer det viste billede i formatet JPEG, TIFF, BMP, PNG 
eller PICT. (s.45)
4
Print
Udskriver det aktuelle billede. (s.52)
5
Properties
Viser egenskaberne for den valgte fil. (s.44)
6
Previous Image
Det forrige billede vises, når der er flere billeder i 
hovedbilledvinduet. Denne knap kan ikke vælges, 
hvis der ikke er nogen billeder at vise.
7
Next Image
Det næste billede vises, når der er flere billeder i 
hovedbilledvinduet. Denne knap kan ikke vælges, 
hvis der ikke er nogen billeder at vise.
8
Slideshow
Valgte eller markerede billeder vises i rækkefølge. (s.49)
9
Fit to Window
Denne funktion tilpasser billedet efter vinduesstørrelsen. 
(s.42)
10
Reduce
Reducerer visningen af det billede, som vises i 
billedvisningsområdet, med 50 %.
Den mindste visningsforstørrelse er 1/16. (s.42)
11
Enlarge
Fordobler visningen af det billede, som vises 
i billedvisningsområdet.
Den maksimale visningsforstørrelse er x 4. (s.42)
12
Life size
Indstiller visningen af det billede, som vises i 
billedvisningsområdet, til 1:1. (s.42)
13
Zoom
Den aktuelle visningsforstørrelse vises. Du kan også indstille 
visningsforstørrelsen ved at vælge den på rullelisten eller ved 
at indtaste forstørrelsesværdien direkte. (s.42)