Pentax ist dl Connection Guide (da)

Download
37
 
Billedvisningsområde
Det billede, der er valgt i miniaturebilledruden i PENTAX PHOTO Browser 2.1, vises.
 
Billeddatarude
Billeddataene for det billede, der vises i billedvisningsområdet, vises.
Fjern markeringen ved siden af [Image Data] på menuen [View] for at skjule billeddataruden.
Anbring markøren over en celledelelinje øverst i ruden og træk i den for at ændre dens 
størrelse. (På mac’en skal du trække ved den ønskede position for at ændre cellens 
størrelse.)
14
Roter visning 
(Counterclockwise 90°)
Roterer det billede, som vises i billedvisningsområdet, 
90° til venstre (mod uret). (s.41)
15
Rotate View (Clockwise 90°)
Roterer det billede, som vises i billedvisningsområdet, 
90° til højre (med uret). (s.41)
16
Auto Image Fix
Klik på  , og vælg 
 eller 
 for automatisk at indstille 
lysstyrken, kontrasten og farvetonen. 
Vælg mellem indstillingerne Strong eller Slight.
17
Rotate Image
Klik på  , og vælg 
 eller 
 for at rotere billeddataene. 
Ukomprimerede billeder roteres i deres aktuelle tilstand. 
Ved udførelse af rotation af et ukomprimeret JPEG-billede 
uden tab af billeddata, åbnes dialogboksen [Save as], 
før billedet vises. (s.46)
18
Options
Opsætningsskærmbilledet for PENTAX PHOTO Browser 2.1 
vises. Angiver diverse indstillinger for PENTAX PHOTO 
Browser 2.1. (s.60)
19
Help
Viser hjælp-indholdet for PENTAX PHOTO Browser 2.1.
Nummer
Symbol (knap)
Funktion