Pentax ist dl Connection Guide (da)

Download
2
Få mest muligt ud af dine digitale billeder
Du kan håndtere og redigere de videooptagelser, du har optaget med dit digitalkamera, 
på en computer.
Du kan overføre billeder ved hjælp af en 
indbygget kortholder + pc-kortadapter 
eller en kortlæser.
• Fjern kortet fra kameraet. Hvis du 
overfører billederne på kortet til en 
computer ved hjælp af andet udstyr, 
skal du sørge for at læse den 
brugervejledning, der følger med det 
pågældende udstyr.
Via USB-kablet kan du slutte kameraet direkte til en printer, 
som er PictBridge-kompatibel. (Ikke tilgængelig på w.)
Direct Print
Via et AV-kabel kan du slutte kameraet til et tv, 
en dvd-optager eller andet audiovisuelt udstyr for 
at vise og/eller optage billeder.
Visning og optagelse af billeder 
på AV-udstyr
Du kan få lavet print af de billeder, der er 
optaget på kortet, i en fotoforretning.
• Indstil DPOF-indstillingerne på kameraet, 
og få billederne udskrevet i en fotoforretning.
• Vælg de billeder, der skal udskrives.
Fotoforretning
Du kan slutte kameraet til en 
computer med USB-kablet 
og overføre billederne i 
kameraet til computeren.
Din computer er...
• udstyret med et USB-standardinterface.
• udstyret med Windows Me/2000/XP eller Mac 
OS 9.01/9.2/X (Ver. 10.1, 10.2 eller 10.3).