Pentax ist dl Connection Guide (da)

Download
43
Reduceret visning
 
Du kan også forstørre eller mindske visningen ved at indtaste den numeriske værdi for 
forstørrelsen direkte i View Magnification-feltet 
 på værktøjslinjen.