Pentax ist dl Connection Guide (da)

Download
44
Du kan angive, om du vil vise eller skjule værktøjslinjen og billeddataruden i hovedbilledvinduet.
1
Vælg [Tool Bar] eller [Image Data] på menuen [View] i 
hovedbilledvinduet, og fjern markeringen fra elementet.
Værktøjslinjen eller billeddataruden er skjult.
Du kan få vist fildata for den billedfil, som vises i hovedbilledvinduet. (s.74)
Skjul værktøjslinjen og billedataruden
For at få vist værktøjslinjen eller billeddataruden skal du vælge [Tool Bar] eller [Image Data] på 
menuen [View] i hovedbilledvinduet.
Visning af billedegenskaber