Pentax ist dl Connection Guide (da)

Download
46
Data for det viste billede roteres 90° til venstre eller højre. Rotationen af billedet kan tage tid 
afhængig af billedets størrelse.
Der vises en advarselsmeddelelse, hvis hovedbilledvinduet lukkes, uden at billedet gemmes, 
eller når der klikkes på 
.
1
Vælg [Rotate Image], [Counterclockwise 90°] eller [Clockwise 90°] på 
menuen [Tool] i hovedbilledvinduet, eller klik på   til højre for 
symbolet 
, og klik dernæst på symbolet 
 eller 
.
De roterede billeddata vises. Ved udførelse af rotation uden tab af billeddata af et 
ukomprimeret JPEG-billede, åbnes dialogboksen [Save File], før billedet vises.
2
Vælg [Save as] på menuen [File] i hovedbilledvinduet, eller klik på 
symbolet  
på 
værktøjslinjen.
Dialogboksen [Rotate Image] vises.
Lagring af et roteret billede