Pentax ist dl Connection Guide (da)

Download
3
Ved hjælp af din e-mail-software kan du vedhæfte og sende billeder pr. e-mail, eller du 
kan lægge billederne ud på dit websted.
Brug af billeddata
• Du finder yderligere oplysninger om oprettelse af 
vedhæftede filer til e-mails i brugervejledningen til den 
anvendte software.
• Du finder yderligere oplysninger om brug af billeder på 
websider i brugervejledningen til den anvendte software.
Brug af printer
Du kan udskrive billeder, der er overført 
til computeren, på din printer.
Nogle printere kan printe direkte fra 
hukommelseskort.
• Du finder yderligere oplysninger i 
brugervejledningen til den printer, 
du bruger.
Billeder, der overføres til computeren, kan gemmes på en 
CD-R eller et andet medie.
Lagring af billeddata
PENTAX PHOTO Browser 2.1 (s.22 - s.75)
PENTAX PHOTO Laboratory 2.1 (s.76 - s.97)
• Visning af billeder
• Organiser og gem billeder
• Print af billeder
• Omdøb alle
• Gem alle billeddata
• PENTAX-specifikation, RAW-databehandling
Anvend kommercielt tilgængelig billedredigeringssoftware til at 
ændre billedstørrelsen, beskære billedet og andre former for 
billedredigering.