Pentax ist dl Connection Guide (da)

Download
48
Brug afkrydsningsfelterne til at gemme billeddata fra flere forskellige mapper i én CSV-formatfil. 
Hvis ingen billeder er valgt eller markeret, gemmes alle billeddata i den aktuelle mappe.
1
Vælg [Save Image Data List] på menuen [Tool] i vinduet PENTAX 
PHOTO Browser 2.1, eller klik på symbolet 
 på værktøjslinjen.
Dialogboksen [Save Image Data List] vises.
2
Angiv filnavnet og det sted, hvor filen skal gemmes, og klik på [Save].
Billeddataene gemmes i CSV-format.
Lagring af en billeddataliste
Hvis du markerer miniaturebilleder, gemmes der kun data for disse billeder. Billeddata gemmes 
også for markerede billeder, der er placeret i andre mapper. Når et miniaturebillede vælges, 
er det kun data for det valgte billede, som gemmes.