Pentax ist dl Connection Guide (da)

Download
49
Dette afsnit omhandler, hvordan diasshowet indstilles og betjenes.
1
Vælg et billede eller en mappe i vinduet PENTAX PHOTO Browser 2.1.
2
Vælg [Slideshow] på menuen [View], eller klik på symbolet 
 på 
værktøjslinjen.
Skærmbilledet for og betjeningspanelet til diasshowet åbnes.
Kontinuerlig billedvisning i et diasshow
Skærmbillede for diasshow
Betjeningspanel til diasshow
1
2
4
3
5
6
7
8