Pentax ist dl Connection Guide (da)

Download
50
3
Tryk på Play-knappen.
Diasshowet starter.
Når du får vist et diasshow, skal du vælge mellem et enkeltvindue og et dobbeltvindue. 
Derudover kan du vise skærmen i enkelt fuldskærmvisning og dobbelt fuldskærmvisning 
(kun hvis computeren kan anvendes med dobbelt skærmvisning).
Indstil diasshow-rækkefølgen på fanen [Slideshow] på dialogen [Options]. 
Rækkefølgen for billedvisningen under diasshowet bestemmes af indstillingen View Order 
(visningsrækkefølge) på fanen [Frame Advance] i dialogboksen [Options]. (s.65)
Nummer
Symbol (knap)
Funktion
1
First Image
Vender tilbage til det første billede. Når der trykkes på denne knap 
under et diasshow, vises det første billede, og diasshowet afbrydes.
2
Rewind
Spoler diasshowet tilbage. Når der trykkes på denne knap under et 
diasshow, vises det næste billede, og diasshowet afbrydes.
3
Previous Image
Diasshowet vises i omvendt rækkefølge.
4
Pause
Standser afspilningen af diasshowet.
5
Play
Afspiller diasshowet.
6
Fast Forward
Spoler diasshowet frem. Når der spoles frem under et diasshow, 
vises det næste billede, og diasshowet afbrydes.
7
Last Image
Viser det sidste billede. Du kan bruge denne funktion under et 
diasshow. Det sidste billede vises, og diasshowet afbrydes.
8
Stop
Standser diasshowet.
Indstillinger for diasshow