Pentax ist dl Connection Guide (da)

Download
52
Når du udskriver billedfiler, skal du vælge mellem Print Index og Print Photo.
1
I miniaturebilledruden til PENTAX PHOTO Browser 2.1-vinduet skal du 
vælge de billeder, du vil udskrive.
2
Vælg [Print] på menuen [File].
Du kan også klikke på symbolet 
 på værktøjslinjen.
Dialogboksen [Print] vises.
Udskrift af et billede
Print Index
Udskriver et miniaturebillede og billeddata.
Print photo
Udskriver et billede af høj kvalitet. Du kan udskrive flere billeder på én side eller ét 
stort billede på flere sider med flersideudskrift.
Brug af Print Index
n+1
n+2
n+4
n+3
n+5
n
n-1
n-2
to billeder frem
primær
(A)
sekundær
(B)
n+2
n+3
n+4
n
n
n
n
n+1
indstilling af det 
primære billede
primær
(A)
sekundær
(B)