Pentax ist dl Connection Guide (da)

Download
53
3
Vælg fanen [Print Index].
4
Foretag layout- og billedtekstindstillingerne.
Menupunkt
Beskrivelse
Preview
Der vises en forhåndsvisning af udskriften med de angivne indstillinger. 
Layout
Vælg mellem tre layoutmønstre.
Number of images per page
På listen kan du angive det antal billeder, du vil udskrive på én side.
Caption
Indstillingerne for billedtekst forklares herunder. 
Det indhold, som vises, afhænger af det valgte layout.
Position
På listen kan du bestemme placeringen af billedteksten.
Contents
På listen kan du angive de data, som kan udskrives.
Font
Vælg en skrifttype på listen. Standardindstillingen er 
standardsystemskrifttypen.
Size
Vælg en skrifttypestørrelse på listen.
Printer 
Navnet på den printer, der skal anvendes, vises her.